Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v angleščini

Podporno društvo slepih, ustanovljeno leta 1920, velja za najstarejšo invalidsko organizacijo pri nas in je predhodnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ta mejnik označuje začetek organizirane institucionalne skrbi za slepe in slabovidne ljudi v Sloveniji.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je reprezentativna nacionalna invalidska organizacija v Republiki Sloveniji, ustanovljena z namenom zadovoljevanja skupnih potreb članov po izvajanju posebnih socialnih in drugih programov ter storitev, posebej prirejenih za slepe in slabovidne.

Poslanstvo ZDSSS se je izoblikovalo in preverjalo v neposrednem življenju slepih in slabovidnih, v odzivanju na konkretne družbene razmere, prepoznavanju posebnih potreb ter interesov slepih in slabovidnih v vsakdanjem življenju in delu.

Za potrebe slepih in slabovidnih smo razvili številne socialne programe in posebne storitve, ki jih izvajamo kot dopolnitev dejavnosti javnih služb, namesto njih ali v obliki samostojne dejavnosti zveze. Vsi programi se izvajajo z namenom, da se lahko slepi in slabovidni čim bolj neodvisno in enakopravno vključujejo v družbeno okolje.

Leta 1995 je ZDSSS prejela srebrni častni znak svobode Republike Slovenije s sledečo utemeljitvijo: »Ob petinsedemdesetletnici delovanja, za požrtvovalno delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem organiziranju in vključevanju v družbo ter za zasluge pri prizadevanjih za neodvisno življenje invalidov.«

Danes Zveza povezuje 9 medobčinskih društev iz Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja, Ptuja, Nove Gorice, Kopra, Novega mesta ter Murske Sobote.

Društva ljudem z okvaro vida zagotavljajo prilagojene socialne programe, ki omogočajo ponovno vzpostavitev in pridobitev različnih spretnosti ter veščin, re-orientacijo, reorganizacijo po izgubi vida, usposabljanje svojcev in bližnjih za razumevajoč odnos in pravilen pristop, ozaveščanje javnosti o prisotnosti slepote in slabovidnosti v domačem okolju ter udejstvovanje v različnih kulturnih in športno rekreacijskih aktivnostih.

EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV