25.3. 2014

Katarina Černe: Knjižnične storitve za slepe in slabovidne uporabnike

Author: ,

Slepim in slabovidnim v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije knjižnične storitve nudi Knjižnica in fonoteka Minka Skaberne, ki skrbi, da je gradivo dostopno v njim prilagojenih formatih. V tej magistrski nalogi je avtorica v teoretičnem delu najprej na kratko predstavila splošne knjižnice, njene temeljne naloge in dejavnosti ter pomembnost zadovoljevanja potreb uporabnika. Sledi kratka zgodovina knjižnic za slepe in razvoj Knjižnice in fonoteke Minka Skaberne. Izgradnja knjižnične zbirke temelji na prilagajanju tiskanih knjig v formate, ki so dostopni slepim in slabovidnim ter ostalim osebam z motnjami branja. V praktičnem delu magistrske naloge je bila izvedena raziskava, v kateri so sodelovali člani Knjižnice in fonoteke Minka Skaberne ter zaposleni v slovenskih splošnih knjižnicah. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali so člani Knjižnice in fonoteke Minka Skaberne zadovoljni s storitvami, ki jih le ta ponuja ter kako branje vpliva na kakovost njihovega življenja. Avtorica tudi ugotavlja, ali slepi in slabovidni obiskujejo slovenske splošne knjižnice, ter kakšno je sodelovanje splošnih knjižnic z Knjižnico in fonoteko Minka Skaberne. Sodelovanje med knjižnicami je zelo pomembno, saj so knjižnice pomemben faktor v življenju slepih in slabovidnih kot tudi videčih oseb. Gradivo mora biti dostopno vsakomur. Živimo v času, ko nam tehnologija omogoča prilagoditve v dostopne formate.

Celotno magistrsko delo je dostopno na spodnji povezavi:

Knjiznicne Storitve Za Slepe In Slabovidne Uporabnike


About author

Number of articles: