10.12. 2014

Učne težave pri matematiki in slovenščini – izzivi za učitelje in učence, Zbornik prispevkov iz konference Uredila: izr. prof. dr Amalija Žakelj

Author: ,

Učne težave pri matematiki in slovenščini – izzivi za učitelje in učence, Zbornik prispevkov iz konference Uredila: izr. prof. dr Amalija Žakelj

Zbornik je nastal v okviru konference Učne težave pri matematiki in slovenščini – izzivi za učitelje in učence. Namen konference je bil osvetliti vlogo učencev in učiteljev pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav ter pri oblikah pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini in omogočiti uporabo novih idej v praksi. S konferenco so želeli prispevati k razvoju strategij učenja in poučevanja učencev z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini.

V zborniku so zbrani prispevki, ki se nanašajo na:
• odkrivanje in prepoznavanje učnih težav pri učencih,
• procesi in oblike pomoči učencem z učnimi težavami,
• pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri matematiki,
• pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri slovenščini,
• spremljanje procesa učenja in vrednotenje dosežkov,
• učitelj in učenec kot soustvarjalca

Del zbornika je namenjen predstavitvi učnih težav v praksi.

Zbornik je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo:
http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf.


About author

Number of articles: