02.11. 2016

Stereotipi o slepih naj postanejo preteklost
Martina Hočevar Trontelj, dipl. vzg.

Author: ,

Stereotipi o slepih naj postanejo preteklost
Martina Hočevar Trontelj, dipl. vzg.

Povzetek

Avtorica, diplomirana vzgojiteljica Martina Hočevar Trontelj, v prispevku govori o primeru dobre prakse v Vrtcu Jelka, v katerega je bila vključena slepa deklica. Deklica je bila vključena v vse aktivnosti v skupini, spodbujali so jo k navezovanju socialnih stikov, družabnosti, pri delu so ji dali dovolj časa in možnosti, da je učno snov spoznavala in razumevala preko taktilnih, verbalnih in ostalih senzornih ponazoritev. Pri vključevanju deklice v skupino in vrtec kot celoto, so bili aktivni vsi; tako strokovni delavci kot tudi ostali otroci in dekličini starši.

Avtorica nam sporoča, da je uspešna inkluzija slepega ali slabovidnega otroka mogoča in realna, hkrati pa poudari, da je v to potrebno vložiti dovolj truda, pri čemer je pomembno, da sodelujejo vsi, ki so povezani z vključitvijo otroka, torej starši, otroci, strokovni delavci, podporne službe itn. Inkluzija pa je pomembna tudi za sovrstnike, ki so v tem primeru z dekličino pomočjo in s pomočjo kakovostnega dela strokovnih delavcev svojo vrstnico sprejeli kot svojo ter s tem pridobili neprecenljivo izkušnjo sobivanja ljudi, ki smo si med seboj različni, kar pa ne pomeni, da zavoljo različnosti drug na drugega kažemo s prstom in tako utrjujemo in poglabljamo predsodke.  Prispevek zaključi z zavedanjem, da imajo pedagogi v rokah veliko moč rahljanja stereotipov v družbi ter izrazi veliko zadovoljstvo in hvaležnost deklici za neprecenljive izkušnje, učenje in znanje, ki so ga pridobili z njeno pomočjo ter željo, da opisan primer ne bi bil redek ali osamljen, temveč vsakodnevna in samoumevna praksa.

Celoten prispevek si lahko preberete na povezavi:

Stereotipi o slepih naj postanejo preteklost

 


About author

Number of articles: