19.3. 2018

Tiskani in elektronski viri med slepimi, slabovidnimi in osebami z motnjami vida

Author: ,

Tiskani in elektronski viri med slepimi, slabovidnimi in osebami z motnjami vida

V Sloveniji imamo poleg ne povsem zadovoljive pismenosti težave tudi z dostopnostjo bralnega gradiva, kar se izkaže še posebej problematično pri skupinah prebivalcev s posebnimi potrebami. Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki je s koncesijo stopila v sistem javnih knjižnic, je z novo programsko zasnova postala središče dostopnosti in širjenja bralnih virov v mreži javnih knjižnic za skupino prebivalcev, ki bere predvsem s poslušanjem in tipanjem. Njen razvoj in sodelovanje z drugimi knjižnicami zmore prispevati k njihovim željam in potrebam po enakovredni vključitvi v knjižnice.Odstranjevanje ovir v dostopnosti knjižnic in njihovih storitev, prilagajanje in posodabljanje knjižnic bo uspešnejše, če se bo izboljšalo obveščanje in sodelovanje med potencialnimi uporabniki in vsemi dejavniki razvijanja branja.

Bralno društvo Slovenije je izdalo e-zbornik v katerem je na 77. strani poglavje z naslovom Tiskani in elektronski viri med slepimi, slabovidnimi in osebami z motnjami vida.
avtorji: dr. Silva Novljan, Dušan Sterle, Katarina Černe
Prenos: E-GRADIVA KOT BLIŽNJICA DO USPEHA?

 

 


About author

Number of articles: