19.4. 2019

Obvestilo

Author: ,

Obvestilo

Uporabnike Elektronskega informacijskega sistema ZDSSS (EIS) obveščamo, da je po novem dosegljiv na povazavi:

http://eis.zveza-slepih.si:81/

V primeru težav je potrebno omogočiti dostop do vrat(porta) 81.


About author

Number of articles: