30.7. 2015

Oh to branje

Author: ,

Mati drugošolca predstavlja izkušnjo z vedenjsko kognitivno metodo učenja branja. S pomočjo vedenjsko kognitivne metode učenja branja, se je branje pri njenem sinu izboljšalo. Poleg tega se je izboljšala tudi motivacija za branje. Njuno izkušnjo predstavlja v prispevku Oh to branje , ki ga najdete na spletnih straneh društva Bravo.EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV