Prilagajanje športnih aktivnosti za osebe s slepoto in slabovidnostjo_Češarek_Škrlec_sprej._popravkiPrilagajanje športnih aktivnosti za osebe s slepoto in slabovidnostjoEIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

eBralec – Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM