20.1. 2015

Tudi mi beremo Različni bralci z različnimi potrebami, drugi del

Author: ,

Tudi mi beremo Različni bralci z različnimi potrebami, drugi del

V drugem delu zbornika je predstavljena študija primera Učinkovitost treninga »Preobrat« pri učenju branja učencev z disleksijo. Trening je usmerjen v izboljšanje delovnega spomina, s čimer naj bi se izboljšalo tudi branje. Sestavljajo ga različne vaje za urjenje slušnega in vidnega spomina.

Predstavljene so dejavnosti Beremo s tačkami, kjer gre za sodelovanje knjižnice Šiška in slovenskega društva za terapijo s pomočjo živali v projektu Tačke pomagačke. Namen omenjene dejavnosti je izboljšanje bralne pismenosti med otroki. Slednji dobijo priložnost, da vadijo branje v varnem in spodbudnem okolju, kar prispeva k izboljšanju branja in motivacije za branje.

V zborniku je predstavljen tudi koncept lahkega branja, ki ljudem, ki imajo zaradi različnih posebnih potreb težave pri branju in razumevanju standardnih besedil, omogoča dostop do vsebin, ki so pomembne za posameznika, saj z njimi gradi samozaupanje, pridobi sposobnost branja in razumevanja prebranega, razširi pogled na svet, pridobi večjo kontrolo nad lastnim življenjem, se nauči oblikovati lastne ideje, misli in izkušnje ter osebnostno raste.

Zbornik najdete na spletnem mestu

Zavoda republike Slovenije za šolstvo


About author

Number of articles: