20.1. 2015

Tudi mi beremo Različni bralci z različnimi potrebami, prvi del

Author: ,

Tudi mi beremo Različni bralci z različnimi potrebami, prvi del

Spopadanje z različnimi bralnimi težavami zahteva poznavanje posameznih skupin in skrbno izbiranje metod, ki prispevajo k zmanjševanju ovir in razvijanju pismenosti do ravni, ki jo posameznik zmore doseči.

V zborniku Bralnega društva je zbrana paleta člankov, ki opozarja na pomen opismenjevanja in dostopa do ustreznih besedil tako za slepe in slabovidne kot tudi za osebe z disleksijo, govornimi in jezikovnimi motnjami ter gluhe in naglušne.

Med drugim lahko v zborniku preberete članek o vplivu ustreznega oblikovanja besedil za osebe z disleksijo na njihovo motivacijo za branje. Predstavljene so tipne slikanice in ilustracije za slepe ter vloga brajice v procesu razvoja bralne pismenosti slepih.

Zbornik najdete na spletnem mestu
Zavoda republike Slovenije za šolstvo


About author

Number of articles: