02.4. 2015

Branje za znanje in branje za zabavo

Author: ,

Branje za znanje in branje za zabavo

Priročnik za spodbujanje družinske pismenosti

(Strokovni urednici Livija Knaflič in Nataša Bucik)

Branje in pismenost sta postala pomemben del naših življenj, saj je branje veščina, ki jo dnevno uporabljamo pri najrazličnejših opravilih, hkrati pa služi tudi sprostitvi in zabavi. »Poleg različnih vsebin se pojavljajo tudi različne oblike (tehnologije) za rabo branja in pisanja: od običajnega papirja in pisala do sodobnih tehnologij, ki se jih je treba naučiti obvladovati. Računalniki, mobilni telefoni, bankomati, gospodinjski stroji in drugo so del našega vsakdanjika. Iz naštetega lahko zaključimo, da pomen pismenosti tako za posameznika kot za družbo nenehno narašča,« poudarja dr. dr. L. Knaflič.

Znanstveniki, ki se ukvarjajo s preučevanjem pismenosti, so odkrili, da je za razvoj pismenosti zelo pomembno družinsko okolje. Otroci, ki v družinskem okolju prejmejo več spodbud na področju pismenosti, so uspešnejši pri opismenjevanju in učenju.

V priročniku so zbrani prispevki, ki razumljivo opisujejo razvoj otrokovih sposobnosti ter pojasnjujejo smiselnost in učinke različnih dejavnosti, spodbudnih za porajajočo se pismenost.

Priročnik najdete na spletnem mestu Andragoškega centra Slovenije.>/a>


About author

Number of articles: