Priročnik za spodbujanje družinske pismenosti (Strokovni urednici Livija Knaflič in Nataša Bucik) Branje in pismenost sta postala pomemben del naših življenj, saj je branje veščina, ki jo dnevno uporabljamo pri najrazličnejših opravilih, hkrati pa služi tudi sprostitvi in zabavi. »Poleg različnih vsebin se pojavljajo tudi različne oblike (tehnologije) za rabo branja in pisanja: od običajnega […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV