Povzetek Slepi in slabovidni se pri raziskovanju in spoznavanju okolja ter varnem in učinkovitem gibanju v okolju zelo zanašajo na sluh. Vendar pa slepota ali slabovidnost sami po sebi ne prineseta izboljšanja sluha in razvoja učinkovitih veščin poslušanja. Zato je za razvoj slednjih ključnega pomena sistematično in načrtno poučevanje učinkovite uporabe sluha, ki pa se […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV