Zbornik je nastal v okviru projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, njegov namen pa je bil zagotoviti enake izobraževalne možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja, integrirati učinkovite didaktične strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti na stopnji obveznega izobraževanja ter s tem prispevati k uresničevanju nacionalne strategije za razvoj pismenosti. […]


10.12. 2014

Perkins – eLEARNING

Author: ,

Danes je izrednega pomena na spletu najti kakovostne informacije z določenega področja. V ta namen predstavljamo spletno stran Perkins eLEARNING, ki jo je ustvarila Perkins School for the Blind. Ustvarili so jo z namenom, da na enem mestu zberejo koristne informacije tako za učitelje, starše, tiflopedagoge kot tudi slepe in slabovidne v elektronski obliki. Poleg […]


Sorry, this entry is only available in Slovensko.EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

eBralec – Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM