21.11. 2014

Dr. Lea Hyvärinen

Avtor: ,

Dr. Lea Hyvärinen je finska pediatrična oftalmologinja. V toku svoje bogate kariere, kjer je delovala in še zmeraj deluje na mnogih področjih, se je njeno zanimanje osredotočilo na rehabilitacijo vida. Trenutno dela kot zaslužna profesorica na oddelku specialne in rehabilitacijske pedagogike na univerzi v Dortmundu v Nemčiji ter na področju razvojne nevropsihologije na univerzi v […]


Helen Keller je bila rojena leta 1880 v zvezni državi Alabama. Spisala je veliko knjig, prispevkov in esejev. Delovala je na mnogih področjih, vzgojno-izobraževalnem, literarnem in političnem ter bila aktivna v boju za človeške pravice. Večino svojega življenja je sodelovala z ameriško fundacijo za slepe. V pričujočem prispevku je predstavljena povezava do njene avtobiografske knjige, […]


21.11. 2014

DR. Lilli Nielsen

Avtor: ,

V pričujočem članku avtorica predstavlja eno vodilnih danskih tiflopedagoginj in nekaj njenih inovacij za lažje delo s slepimi in slabovidnimi. Njeno delo se je osredotočalo predvsem na razvoj slepih in slabovidnih otrok.


V preteklosti je bila stroka prepričana, da uporaba ostankov vida pri osebah s slepoto in slabovidnostjo vid poslabša. Do velikega premika je prišlo leta 1964, ko je Natalie Barraga s svojo raziskavo dokazala nasprotno; uporaba preostankov vida izboljša vizualno funkcioniranje posameznika. Avtorica Ana Mohorko se je v svojem diplomskem delu ukvarjala s področjem vaj vida […]


Raziskave različnih avtorjev kažejo, da je delež zaposlenih oseb s posebnimi potrebami (tudi oseb s slepoto in slabovidnostjo) na splošno nižji v primerjavi s celotno populacijo, ki je zaposlena. Na to stanje vpliva veliko dejavnikov, vendar je pri tem najpomembneje, da osebam s slepoto in slabovidnostjo omogočimo podporo in pomoč pri vključevanju na delovno mesto. […]


V zadnjem desetletju se je v številnih državah povečalo zanimanje za disleksijo – oziroma za specifične učne težave – in to ne samo med znanstveniki in drugimi strokovnjaki, ampak tudi v širši družbi. Čeprav nekateri posamezniki s težavami pri branju in pisanju še vedno neradi govore o svoji motnji, pa danes mnogi tudi že odkrito […]


Prispevek razgrinja pravila, kako pripraviti besedilo, da ga bodo lahko brali tudi ljudje z motnjami branja. Dostopen je v pdf obliki na spodnji povezavi:Information_for_all-SL


V pričujočem prispevku smo predstavili pomen vida oziroma vizualnih informacij za vsakega posameznika ter do kakšnih omejitev prihaja v povezavi s to tematiko pri osebah s slepoto in slabovidnostjo. Pregledali smo, kako so se raziskovalci spopadali z razumevanjem razvoja pri osebah s slepoto in slabovidnostjo ter nekoliko opisali značilnosti teh oseb pri motoričnem razvoju in […]


Slepim in slabovidnim v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije knjižnične storitve nudi Knjižnica in fonoteka Minka Skaberne, ki skrbi, da je gradivo dostopno v njim prilagojenih formatih. V tej magistrski nalogi je avtorica v teoretičnem delu najprej na kratko predstavila splošne knjižnice, njene temeljne naloge in dejavnosti ter pomembnost zadovoljevanja potreb uporabnika. Sledi […]


Osebe s slepoto in slabovidnostjo se v procesu prilagoditve na slepoto srečujejo z različnimi emocionalnimi in psihosocialnimi dejavniki ter ovirami v okolju, kar močno vpliva na njihovo kakovost življenja, ki je, v primerjavi z videčimi, nižja. Predvsem starejše osebe s slepoto in slabovidnostjo doživljajo večjo socialno izoliranost ter omejitve pri pridobivanju informacij in mobilnosti, hkrati […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM