20.1. 2015

Igra slepih in slabovidnih otrok

Author: ,

V članku avtorica predstavlja karakteristike igre slepih in slabovidnih predšolskih otrok ter podaja nekaj priporočil za spodbujanje njihove igre. Ker pri več kot 80 odstotkov vseh otrok učenje in igra potekata prek vida, je pomembno, da slepim in slabovidnim otrokom, ki sta jim učenje in igra prek vidnega kanala onemogočena, to omogočimo prek drugih kanalov, […]


Opismenjevanje otrok se začne že v predšolskem obdobju in nadaljuje v šolskem obdobju. Pomembno vlogo pri opismenjevanju ima glasovno zavedanje. Glasovno zavedanje je sposobnost razločevanja glasov med seboj, Gre za sposobnost, da besedo razčlenimo na posamezne glasovne enote, zloge, glasove. Učenci, ki imajo boljše razvito glasovno zavedanje delajo manjše število napak pri glaskovanju in nareku. […]


10.12. 2014

Perkins – eLEARNING

Author: ,

Danes je izrednega pomena na spletu najti kakovostne informacije z določenega področja. V ta namen predstavljamo spletno stran Perkins eLEARNING, ki jo je ustvarila Perkins School for the Blind. Ustvarili so jo z namenom, da na enem mestu zberejo koristne informacije tako za učitelje, starše, tiflopedagoge kot tudi slepe in slabovidne v elektronski obliki. Poleg […]


21.11. 2014

Dr. Lea Hyvärinen

Author: ,

Dr. Lea Hyvärinen je finska pediatrična oftalmologinja. V toku svoje bogate kariere, kjer je delovala in še zmeraj deluje na mnogih področjih, se je njeno zanimanje osredotočilo na rehabilitacijo vida. Trenutno dela kot zaslužna profesorica na oddelku specialne in rehabilitacijske pedagogike na univerzi v Dortmundu v Nemčiji ter na področju razvojne nevropsihologije na univerzi v […]


Helen Keller je bila rojena leta 1880 v zvezni državi Alabama. Spisala je veliko knjig, prispevkov in esejev. Delovala je na mnogih področjih, vzgojno-izobraževalnem, literarnem in političnem ter bila aktivna v boju za človeške pravice. Večino svojega življenja je sodelovala z ameriško fundacijo za slepe. V pričujočem prispevku je predstavljena povezava do njene avtobiografske knjige, […]


21.11. 2014

DR. Lilli Nielsen

Author: ,

V pričujočem članku avtorica predstavlja eno vodilnih danskih tiflopedagoginj in nekaj njenih inovacij za lažje delo s slepimi in slabovidnimi. Njeno delo se je osredotočalo predvsem na razvoj slepih in slabovidnih otrok.


Raziskave različnih avtorjev kažejo, da je delež zaposlenih oseb s posebnimi potrebami (tudi oseb s slepoto in slabovidnostjo) na splošno nižji v primerjavi s celotno populacijo, ki je zaposlena. Na to stanje vpliva veliko dejavnikov, vendar je pri tem najpomembneje, da osebam s slepoto in slabovidnostjo omogočimo podporo in pomoč pri vključevanju na delovno mesto. […]


V pričujočem članku so predstavljena področja specialnih znanj oziroma področja razširjenega kurikuluma: kompenzatorne akademske spretnosti, vključujoč komunikacijske tehnike; socialne veščine; rekreacijske in prostočasne dejavnosti; uporaba pomožne in podporne tehnologije; vsakodnevne spretnosti; poklicno izobraževanje oziroma usmerjanje; senzorne spretnosti; veščine orientacije in mobilnosti; veščine samozagovorništva/spretnosti samodeterminacije. Poudarjena je njihova pomembnost za učence s slepoto in slabovidnostjo pri […]


Kako poučevati učence s slepoto in slabovidnostjo pri športni vzgoji_Škrlec_ČešarekKako poučevati učence s slepoto in slabovidnostjo pri športni vzgoji


Prilagajanje športnih aktivnosti za osebe s slepoto in slabovidnostjo_Češarek_Škrlec_sprej._popravkiPrilagajanje športnih aktivnosti za osebe s slepoto in slabovidnostjoEIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV