Model knjižnice, ki naj bi ljudem z oviro branja zagotavljal enake možnosti dostopa do publikacij, izhaja iz definicije in kvantificiranja ciljnih skupin, ki naj jim knjižnica služi, dejavnosti, ki naj jih izvaja, slabosti trenutne dostopnosti knjižničnih storitev za omenjeno ciljno skupino in tuje prakse ter organizacije izvajanja knjižničnih storitev. Študijo je za potrebe projekta KSS […]


Knjižnični program Prostor knjižnice za slepe in slabovidne je študija zmogljivosti obstoječega prostora knjižnice Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), ki omogoča oceniti vpliv prostorskih pogojev na dejavnost knjižnice in podati načrt potrebne velikosti knjižničnih prostorov za delovanje te knjižnice kot osrednje knjižnice za slepe in slabovidne v Sloveniji. Študija je bila izdelana za […]


Raziskava o potencialnih uporabnikih knjižnice za ljudi z okvaro vida in za ljudi z oviro na področju branja ima namen analizirati obstoječe bralne vzorce ljudi z različnimi stopnjami senzornih ovir in ovir na področju branja, njihove potrebe in želje v zvezi s knjižnico in dostopanjem do bralnega gradiva. Osredotoča se na dva parametra, ki naj […]


30.7. 2015

Oh to branje

Author: ,

Mati drugošolca predstavlja izkušnjo z vedenjsko kognitivno metodo učenja branja. S pomočjo vedenjsko kognitivne metode učenja branja, se je branje pri njenem sinu izboljšalo. Poleg tega se je izboljšala tudi motivacija za branje. Njuno izkušnjo predstavlja v prispevku Oh to branje , ki ga najdete na spletnih straneh društva Bravo.


Povzetek V članku bom predstavila Mali dom iz Zagreba, dnevni center za rehabilitacijo slepih ali slabovidnih otrok in tistih z dodatnimi motnjami. Za predstavitev tega sem se odločila, ker menim, da predstavlja primer dobre prakse za delo s slepimi ali slabovidnimi otroki do 21. leta, hkrati pa imajo dobre rezultate in izvajajo številne aktivnosti v […]


Povzetek V prispevku si lahko preberete o delovanju ene od uspešnejših šol za slepe in slabovidne otroke v Združenih državah Amerike, Texas School for the Blind and Visually Impaired. TSBVI je specializirana ustanova za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok, vključno s tistimi, ki imajo dodatne motnje. Predstavlja del šolskega sistema zvezne države Teksas […]


Povzetek V prispevku predstavljamo Royal National Institute of Blind People (RNIB) ali v slovenščini Kraljevi nacionalni inštitut oseb z izgubo vida. Gre za organizacijo, ki ponuja pomoč, podporo in informacije vsakomur, ki se sooča z izgubo vida. Celoten prispevek je viden kot datoteka programa Microsoft Word na tej povezavi.


Povzetek V članku se bom osredotočila na nekaj mitov o slepoti in slabovidnosti ter razložila, zakaj ti ne držijo. Ker ima slepota nizko pojavnost, je manj poznana med splošno populacijo ljudi, zato med njimi še vedno kroži veliko mitov, ki pa niso resnični. Mite oziroma stereotipe spodbujajo tudi mediji. Novinarji v prispevkih govorijo o njihovih […]


V pričujočem prispevku predstavljam spletno stran organizacije Lighthouse International ter opišem njene začetke, vizijo in trenutno ponudbo. Lighthouse International stoji ob boku večjim organizacijam, ki delujejo na področju tiflopedagogike, njeno delovanje pa sega že v začetek 20. stoletja. Ustanova Lighthouse International za slepe in slabovidne je organizacija z bogato zgodovino, ki s svojimi začetki sega […]


Povzetek V današnjem času, ko smo nenehno »bombardirani« z neskončnim številom informacij, je zelo pomembna veščina iskati informacije na pravem mestu. V ta namen v tem prispevku predstavljam spletno stran ameriške fundacije za slepe in slabovidne (American Foundation for the Blind ‒ AFB) ter na kratko opišem njene pomembnejše dele, ki jih je koristno spoznati […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV