Priročnik za spodbujanje družinske pismenosti (Strokovni urednici Livija Knaflič in Nataša Bucik) Branje in pismenost sta postala pomemben del naših življenj, saj je branje veščina, ki jo dnevno uporabljamo pri najrazličnejših opravilih, hkrati pa služi tudi sprostitvi in zabavi. »Poleg različnih vsebin se pojavljajo tudi različne oblike (tehnologije) za rabo branja in pisanja: od običajnega […]


Povzetek Slepi in slabovidni se pri raziskovanju in spoznavanju okolja ter varnem in učinkovitem gibanju v okolju zelo zanašajo na sluh. Vendar pa slepota ali slabovidnost sami po sebi ne prineseta izboljšanja sluha in razvoja učinkovitih veščin poslušanja. Zato je za razvoj slednjih ključnega pomena sistematično in načrtno poučevanje učinkovite uporabe sluha, ki pa se […]


Povzetek V pričujočem članku predstavljam osnovna načela, elemente in namige prilagajanja prostora z namenom varnejšega in lažjega preživljanja časa ter opravljanja najrazličnejših dejavnosti. Odgovarjam na vprašanje, kateri so tisti elementi, o katerih moramo tako strokovnjaki kot slepi in slabovidni ter njihovi bližnji premisliti pri prilagajanju prostora z namenom zagotavljanja in omogočanja čim višje stopnje samostojnosti […]


Povzetek Veščine orientacije in mobilnosti so tiste, ki slepemu in slabovidnemu posamezniku omogočajo samostojno, varno in učinkovito gibanje od točke a do točke b. Za usvojenost teh veščin je potrebno veliko znanja, vaj ter kakovosten trening orientacije in mobilnosti pod vodstvom tiflopedagoga. Da bi bil trening bolj učinkovit, mora tiflopedagog vanj vključiti tudi družino in […]


20.1. 2015

Disleksija – vodnik za tutorje

Author: ,

Knjiga Disleksija – vodnik za tutorje je nastala v okviru mednarodnega projekta TEMPUS – iSHEDS 2009–2010 (Identification and Support in Higher Education For Dyslexic Students), ki je namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije ter načrtovanju ukrepov na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo (specifičnimi motnjami branja in pisanja). Prvi del […]


20.1. 2015

Disleksija – vodnik za starše

Author: ,

Disleksija – vodnik za starše ni namenjen le staršem, ampak tudi strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z disleksijo. V vodniku najdete informacije o tem, kaj je disleksija, kako jo lahko prepoznamo in pomagamo. Naslavlja pa tudi vprašanja, ki so povezana s sodelovanjem s šolo in učenjem ter ponuja možnost za razmislek […]


20.1. 2015

Kaj je disleksija

Author: ,

»Disleksija je kombinacija zmožnosti in težav, ki vplivajo na učenje branja in pisanja pri približno desetih odstotkih otrok, ki so povprečno ali celo nadpovprečno inteligentni. Vendar pa se težave ne pojavljajo samo na področju branja in pisanja. Pogoste težave, s katerimi se srečujejo otroci, mladostniki in odrasli z disleksijo, se kažejo tudi v hitrosti predelovanja […]


V drugem delu zbornika je predstavljena študija primera Učinkovitost treninga »Preobrat« pri učenju branja učencev z disleksijo. Trening je usmerjen v izboljšanje delovnega spomina, s čimer naj bi se izboljšalo tudi branje. Sestavljajo ga različne vaje za urjenje slušnega in vidnega spomina. Predstavljene so dejavnosti Beremo s tačkami, kjer gre za sodelovanje knjižnice Šiška in […]


Spopadanje z različnimi bralnimi težavami zahteva poznavanje posameznih skupin in skrbno izbiranje metod, ki prispevajo k zmanjševanju ovir in razvijanju pismenosti do ravni, ki jo posameznik zmore doseči. V zborniku Bralnega društva je zbrana paleta člankov, ki opozarja na pomen opismenjevanja in dostopa do ustreznih besedil tako za slepe in slabovidne kot tudi za osebe […]


Pečjak in Ajdišek opozarjata, da so bile bralne spretnosti in zmožnost za izobraževanje vedno pomembne, danes, v obdobju tako imenovane informacijske družbe, pa so še toliko bolj. Slednje namreč predstavljajo orodje za pridobivanje, organiziranje in uporabo informacij pri učenju ter so tako ena od ključnih medpredmetnih kompetenc, ki pomembno vpliva na uspešnost posameznika v izobraževanju. […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV